Terms

Weboldal Használati Feltételek

 

 1. Bevezetés

Üdvözöljük a Brit Consultingnál

Ez az oldal tájékoztatja Önt azokról a feltételekről, amelyek alapján használhatja weboldalunkat, a britconsulting.hu-t. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.

A weboldal használatával Ön elfogadja e feltételeket, és beleegyezik ezek betartásába. Ha nem fogadja el őket, kérjük, ne használja az oldalt.

 1. Kik vagyunk

A britconsulting.co.uk-t a Brit Consulting International Limited üzemelteti a 14735443 cégszám alatt.

Néhány fontos adat rólunk:

Bejegyzett székhelyünk a következő címen található: BM CENTRE, 11 St Martin’s Close, Winchester, SO23 0HD.

 1. Az oldal használata

Ön engedélyt kap az oldal ideiglenes használatára, de bármikor visszavonhatjuk vagy megváltoztathatjuk szolgáltatásunkat anélkül, hogy erről tájékoztatnánk Önt, és anélkül, hogy jogi felelősséggel tartoznánk Önnek.

Minden azonosító kódot, jelszót és egyéb biztonsági információt bizalmasan kell kezelnie. Ha úgy gondoljuk, hogy Ön nem tartotta be a titoktartási kötelezettséget, jogosultak vagyunk letiltani minden biztonsági információt (beleértve az Ön jelszavait és kódjait). Ön beleegyezik, hogy követi az elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkat: https://britconsulting.hu/privacy.

Ha Ön engedélyezi, hogy bárki más használja oldalunkat, akkor meg kell győződnie arról, hogy előbb elolvassa ezeket a feltételeket, és betartja azokat. Csak a törvény és a jelen feltételek által megengedett módon használja az oldalt. Ha nem így tesz, felfüggeszthetjük a használatát, vagy teljesen le is állíthatjuk. Gyakran frissítjük az oldalt és változtatunk rajta, de nem kötelező ezt megtennünk, és előfordulhat, hogy az oldalon található anyagok elavultak. Az oldalon található anyagok nem tanácsokat tartalmaznak, és nem szabad rájuk hagyatkoznia. Kizárunk minden jogi felelősséget és költséget az oldalra bárki által vetett bizalomért. Az Önre vonatkozó információk kezelése során követjük adatvédelmi politikánkat. Szabályzatunkat a https://britconsulting.hu/privacy oldalon olvashatja el. Az oldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük ezeket az információkat, és megerősíti, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

 1. Szellemi tulajdonjogok

Mi vagyunk a tulajdonosai vagy engedélyesei az oldalhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjognak (például a szerzői jogoknak és a formatervezési mintákhoz fűződő jogoknak), valamint az oldalon közzétett bármely anyagnak. Ezek szerzői jogi védelem alatt állnak.

Ön jogosult egy példányt kinyomtatni és kivonatokat letölteni a webhely bármely oldaláról személyes használatra, de kereskedelmi célú felhasználásra csak a tőlünk kapott engedély birtokában teheti ezt meg. Semmit sem szabad megváltoztatni, illetve az illusztrációkat, videókat, hanganyagokat vagy fényképeket tilos a hozzájuk tartozó szövegtől elkülönítve felhasználni. Ha megszegi ezeket az előírásokat, elveszíti az oldalunk használatának jogát, és köteles megsemmisíteni vagy visszaszolgáltatni minden másolatot, amelyet készített.

 1. Jogi felelősségünk 

Önnel szemben nem garantáljuk az oldalunkon található anyagok pontosságát. Amennyire ez jogilag lehetséges, kizárjuk a jogi felelősséget az alábbiakért: 

– Az oldalunk használatából eredő bármilyen veszteségért.

– Bevétel, nyereség, üzlet, adatok, szerződések, jó hírnév vagy megtakarítások elvesztése. 

– A jogilag lehetséges mértékben kizárunk továbbá minden olyan feltételt, garanciát vagy ígéretet, amelyet a törvény vagy a jogszabályok implikálnak.

Nem zárjuk ki a jogi felelősséget a gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, illetve a jogi felelősséget a csalásért vagy csalárd félrevezetésért, vagy bármi másért, ahol a kizárást a törvény nem engedi meg.

 1. Feltöltés az oldalunkra

Ha kapcsolatba lép oldalunk más felhasználóival, vagy anyagokat tölt fel, akkor be kell tartania az elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunkat, amely meghatározza a használatra vonatkozó előírásokat. Ön vállalja, hogy megtéríti nekünk az e feltétel megsértése miatt felmerülő költségeket vagy kiadásokat. Az Ön által feltöltött anyagokat nem tekintjük bizalmasnak és a tulajdonunknak. Ez azt jelenti, hogy bármilyen célból lemásolhatjuk, terjeszthetjük és megmutathatjuk másoknak. Ön beleegyezik, hogy ha bárki más azt állítja, hogy az anyag a tulajdonában van, vagy azt állítja, hogy az sérti a jogait, megadhatjuk neki az Ön személyazonosságát. Senkivel szemben nem vállalunk jogi felelősséget az Ön által az oldalra feltöltött anyagok pontosságáért, és bármikor eltávolíthatjuk azokat, ha úgy gondoljuk, hogy nem felelnek meg az elfogadható felhasználási szabályzatunknak.

 1. Számítógépes bűncselekmények

Ha bármi olyat tesz, ami a Computer Misuse Act 1990 törvény értelmében bűncselekménynek minősül, az oldal használatának joga azonnal megszűnik. Jelenteni fogjuk Önt az illetékes hatóságoknak, és megadjuk nekik az Ön személyazonosságát. A számítógépes visszaélésre példa a vírusok, férgek, trójaiak és egyéb technológiailag káros vagy károsító anyagok behurcolása.

Nem szabad megpróbálnia hozzáférést szerezni webhelyünkhöz vagy szerverünkhöz vagy bármely kapcsolódó adatbázishoz, vagy bármilyen „támadást” intézni a webhely ellen. Nem vállalunk jogi felelősséget az oldalunkon keresztül felvett vírusok vagy más káros anyagok által Önnek okozott károkért.

 1. Linkek az oldalunkra

Ön jogosult a honlapjáról legális linket létrehozni a honlapunk webcímére, ha a honlapja tartalma megfelel az elfogadható felhasználási szabályzatunk előírásainak. Ezt az engedélyt bármikor visszavonhatjuk.

Nem sugallhatja azonban a mi jóváhagyásunkat vagy a velünk való kapcsolatot, kivéve, ha ehhez írásban hozzájárulunk.

 1. A honlapunkról induló linkek

Az oldalunkról más oldalakra mutató linkek csak tájékoztatásul szolgálnak. Nem vállalunk felelősséget más webhelyekért vagy az azok használatából eredő esetleges veszteségekért.

 1. Változtatás

Jelen feltételeket időről időre módosít(hat)juk, és Önnek ellenőriznie kell a változásokat, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve.

 1. Alkalmazandó jog

A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy jóhiszeműen tárgyaljanak és rendezzenek minden olyan vitát, amely e megállapodásból vagy annak megszegéséből ered, illetve azzal kapcsolatos.

Ha bármely ilyen vita nem rendezhető békés úton a Felek közötti rendes tárgyalások útján, vagy ha egyikük vagy mindkettőjük nem hajlandó vagy nem képes részt venni ebben a folyamatban, bármelyik Fél írásban javasolhatja a másik Félnek, hogy a peres eljárás igénybevétele előtt békéltető tárgyalásokat kezdjenek egy teljes körűen akkreditált közvetítő segítségével. Ha a felek nem tudnak megállapodni a közvetítő személyében, vagy ha a kiválasztott közvetítő nem tud vagy nem akar eljárni, és nem tudnak másik közvetítő személyről megállapodni, bármelyik fél bármelyik eseményről való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül kérheti a LawBite-tól közvetítő kijelölését a LawBite közvetítői eljárása keretében. A közvetítő kijelölésétől számított 14 napon belül (akár a felek közös megegyezésével, akár a LawBite által a közvetítési eljárásnak megfelelően) a felek találkoznak a közvetítővel, hogy megállapodjanak a közvetítés során alkalmazandó eljárásról, kivéve, ha a felek és a közvetítő másként állapodnak meg. A vonatkozó vitával (vitákkal) kapcsolatos valamennyi tárgyalást bizalmasan és a Felek további eljárásokban való jogainak sérelme nélkül folytatják le.

Ha a felek a közvetítés során megállapodnak a vita rendezéséről, a megállapodást írásba kell foglalni, és miután azt mindkét fél megfelelően felhatalmazott képviselője aláírta, az végleges és kötelező érvényű a felekre nézve.

Ha a közvetítő kijelölésétől számított 60 napon belül (vagy a felek közötti megállapodás szerinti hosszabb határidőn belül) nem sikerül megoldani a vitát (vitákat), vagy ha bármelyik fél visszalép a közvetítői eljárástól, akkor bármelyik fél élhet azzal a jogával, hogy a LawBite által a LawBite Választottbírósági Rendszer szabályai szerint kijelölt választottbíró által lefolytatott választottbíráskodás útján kérjen jogorvoslatot.

Bármely vita nem érinti a Felek jelen megállapodás szerinti folyamatos kötelezettségeit.

Az oldalunkkal kapcsolatos követelések elbírálására kizárólag az angol bíróságok jogosultak, és minden vitás kérdésre az angol jog az irányadó.

 1. Kapcsolatfelvétel

Kérjük, bármilyen kérdéssel kapcsolatban írjon e-mailt az info@britconsulting.hu címre.